mars 4, 2023
Pågatågsstation ny entré till Lyckebacken
Redan 2023 kommer Lyckebacken att bli ännu mer tillgängligt när den nya Pågatågsstationen färdigställs av Trafikverket. Stationen blir en entré till fritidsliv, idrott och rekreation och bidrar dessutom till att skapa ett mer sammanhängande Lund. Bygget av Klostergårdens station har pågått sedan sommaren 2020. I takt med färdigställandet har en gång- och cykelväg öppnat under stationen, genomskinliga bullerskydd har kommit på plats, och man kan nu ströva hela vägen längs Lyckebacken och Åkerlund & Rausings väg ner till Höje å och naturreservatet.

Stationen ska bli trygg, ljus och tillgänglig med vinklade trappor som leder upp till perrongerna och ramper för rörelsehindrade. Runt stationen uppförs bullerskydd och i anslutning till stationen skapas en ny breddad underjordisk passage för gångare och cyklister.

Redan nu kan man se Klostergårdens station i en digital modell. Modellen är inte en exakt återgivning men ger en ungefärlig bild av hur stationerna längs fyrspåret mellan Malmö och Lund kommer att se ut. https://bransch.trafikverket.se/trvsefiler/vr-bilder/lund-arlov-360-vr-2021/index.htm?media-index=1

Bakom byggnationen står Trafikverket med Lunds kommun som beställare och medfinansiär. Projektet omfattar själva stationen samt området runt omkring och innefattar även en järnvägsbro. Järnvägsbron ska gå över en framtida väg för kollektivtrafik, gående och cyklister. I december 2023 beräknas Klostergårdens station vara färdig.

Vill du läsa mer om Klostergårdens station?

Trafikverket: https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-skane-lan/fyrsparet-malmo-lund/klostergarden/

Lunds stad: https://lund.se/stadsutveckling-och-trafik/infrastrukturprojekt-och-utredningar/fyrsparet-malmo-lund/