oktober 4, 2021
Ansökan om detaljplan
Efter ett förberedande arbete med den fördjupade översiktsplanen är ett nästa naturligt steg att starta detaljplanearbetet. Under oktober gick projektet in med en detaljplaneansökan.

Vi tecknade 2020 en gemensam avsiktsförklaring med Lunds kommun som innebär att vi tillsammans ska driva en stadsutvecklingsprocess som möter upp stationens öppnande 2023.

Vi har omlokaliserat cirka 30 000 kvm för att öppna upp för möjligheten att skapa en blandstad. Samtidigt har vi gett befintliga hyresgäster goda förutsättningar att stanna kvar i området. Det är viktigt för oss att de företag som finns här kan fortsätta utveckla sina verksamheter i Lund.
Lunds kommun har beviljat oss rivningslov så att vi kan börja frigöra ytor.