juni 4, 2021
Gemensamt förslag till strukturplan
Som en del av arbetet med den fördjupade översiktsplanen har fastighetsägarna tillsammans med Lunds kommun gjort en utredning för hur Lyckebacken bäst kan utvecklas utifrån ett struktur- och volymperspektiv.

Studien visar bland annat hur man kan realisera blandstadens olika möjligheter.