februari 4, 2021
Rivningslov skapar nya möjligheter
Ett viktigt led i att öppna upp för en blandstad har varit att redan nu omlokalisera 25 000 kvm. Detta ger också en möjlighet för befintliga hyresgäster att kunna fortsätta utveckla sin verksamhet och stanna i Lund.